Poskytovanie služieb v daňovej oblasti

Ponúkame poradenské služby s cieľom navrhnúť klientovi účtovne a daňovo najvýhodnejšie riešenie aktuálnej ekonomickej situácie podnikateľského subjektu z pohľadu daní v rámci dostupných možností v zmysle platných predpisov SR.

  • daňové priznanie k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A – zamestnanci, typ B – SZČO)
  • daňové priznanie k dani z príjmu pre právnické osoby
  • výpočet splatnej dane
  • výpočet odloženej dane
  • položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
  • daň z pridanej hodnoty
  • daň z motorových vozidiel
  • daň zo závislej činnosti – ročné zúčtovanie pre zamestnancov
  • daň z nehnuteľností